Chương trình

DÀNH CHO TRẺ TỪ 7 ĐẾN 13 TUỔI

CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH SAU KHI
CON THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ EFK

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

NSƯT DIỄN VIÊN MỸ DUYÊN
Phụ huynh bé Phily

DIỄN VIÊN THANH THÚY
Phụ huynh của bé Cà phê

Phụ huynh
MẸ HOÀI TRINH - ÉN BẠC

Phụ huynh
BA HOÀI PHƯƠNG

PHỤ HUYNH
MẸ NGỌC

PHỤ HUYNH
MẸ PHƯỢNG

PHỤ HUYNH
MẸ NGỌC THU

Phụ huynh
MẸ HUYỀN TRÂN

Mẹ TRÂM ANH
Phụ huynh bé Trang Linh -
Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn (SSIS)

Ba MINH CƯỜNG
Phụ huynh bé Nhật Minh -
Trường Vinschool

CẢM NHẬN CỦA CÁC CON SAU KHI THAM DỰ KHÓA HỌC?

EFK Việt Nam

TƯ VẤN CHUYÊN SÂU